Príprava hokejistov prebieha v dvoch rovinách – tréningy na ľade a tréningy na suchu.

Tréningy prebiehajúce na suchu sú zamerané v prvom rade na kondíciu a spevňovanie tela, ale taktiež sú dôležité vo vytváraní správnych hokejových návykov ako postojov, držanie tela, narábanie s hokejov a iné herné činnosti jednotlivca. Tréningy na ľade sú podmienené účasťou tréningami na suchu, čo potvrdzuje ich dôležitosť.

Tréningy na ľade sú prirodzene pre tento šport najdôležitejšie. Začínajú pri učení a postupnom zdokonaľovaní korčuľovania, ktoré je nevyhnutné dotiahnuť na vynikajúcu úroveň a pokračujú hernými činnosťami. Tréning je zameraný na individuálne činnosti a zručnost jednotlivca, správnu techniku korčuľovania, power skatingu( rada cvičení, ktorými se hráči učia správny postoj, prenášanie váhy, stabilitu, odraz, využívanie hrán a pod ).Hráči postupne zdokonaľujú svoju obratnosť a koordináciu pohybu. V neposlednom rade je to tréning, na ktorom sa hráči učia sústrediť na streľbu a celkovú prácu s pukom.

Rozpis tréningov na ľade sa mení každý týždeň.

Tréning na suchu prebieha vždy v stredu o 17:00 h na ZŠ J. Murgaša v Šali. Prípadná zmena sa vždy hlási každému členovi vopred.